E-Bülten

Anket
Sözlük

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
1009390 Ziyaretçi

DÜzelmeyen Kronik Vaginal Akıntı Nedir? Ne Yapılabilir

Son yıllardaki genetik inceleme testlerindeki ilerlemeler,  vaginal akıntıya yol açan etkenlerin de Multipleks PCR testleri denilen moleküler genetik incelemelerle ayrıntılı inceleyip mikroorganizmaların DNA larını saptaması ve vajen florasındaki tüm etkenlerin, patojenlerin kolaylıkla incelenmesine ve biz doktorların bu konuda daha net ve ayrıntılı bilgi sahip olmamıza yol açtı. Artık devamlı, sürekli, tedavi ile bir türlü düzelmeyen vajinal akıntıların da incelenmesinde elimizde oldukça güçlü yöntemler var...

Üstelik bu modern genetik testler aldığımız ilaçlardan da etkilenmez ve kültürle bile saptanamayan etkenlere ait daha ayrıntılı bilgi de verir, sorunlu ve düzelmeyen akıntılarda doktorun tedavisini güçlendirir.

FEMOFLOR-16 ÜROGENİTAL VAJİNAL MİKROBİYOTA TESTİ ve

FEMOFLOR CİNSEL BULAŞ TARAMA Testleri  ile

 Florada mevcut olan aerob bakterileri ve tanısı zor olan

•Fakültatif anaerobları

•Zorunlu anaerobları

•Mikoplazma ve ureoplazma türlerini

•Candida miktarını

•Patojenleri ve ayrıca

•FEMOFLOR Cinsel Bulaş Taramada virüsleri ve Trichomonas vaginalis’i de saptar

Kültür İle Saptanamayan Mikrobik Etkenler Saptanır:

•Kültür ile saptanamayan, floranın önemli bir bölümünü oluşturan anaerobları saptar (16 civarında anaerob etken)

•Kültür ile zor üreyen Mikoplazma, Üreoplazma, Klamidya gibi etkenler saptanır

•Kültürü pratikte mümkün olmayan virüsler saptanır

•Kültürü pratikte mümkün olmayan Trichomonas saptanır

•Candida saptanır

•Antibiyotikten etkilenmez; antibiyotikten etkilenen ve kültürde maskelenen bakteriler saptanır

Mikropların Sayısal Miktarları Veriliyor

•FEMOFLOR ile, mikroorganizmaların sayısal (kantitatif) miktarları tayin edilmektedir

•DNA’lar üzerinden Toplam Mikrobiyal Yük (TMY)

•Her mikroorganizmanın mutlak sayısı

•Her mikroorganizmanın TMY’ye oranı (yüzdesi)

•Logaritmik grafiklerle gösterimi

•Patojen mikropların var olup olmadığı bilgileri açık olarak verilmektedir

Bu Bilgiler Ne İşe Yarıyor?

Hekimin tedavi kararı yönünden:

•Normal mikrobiyal flora dengeleri korunuyor mu?

•Yoksa bazı mikrobiyal etkenler lehine bozulmuş mu?

•Bozulmuşsa, hangi mikrobiyal etkenler öne çıkmış?

•Öne çıkan etkenlerin sayı ve oranları ne durumda?

•Bu sayı ve oranlar tedavi ve müdahale gerektirir mi?

•Patojen etkenler var mı?

•Hastanın yakınmaları ile FEMOFLOR bulguları uyumlu mu?

Sonuç: Hasta tedavi edilmeli mi, edilmemeli mi? Edilecekse, hangi etkenler esas alınarak tedavi edilmeli?

Somut Veriler ile bilinçli kararlar alınır;

•Hekime açık ve net sayısal veriler sunuluyor

•Moleküler (PCR) yöntemin üstünlüğü bilgiye dönüştürülüyor

•Multipleks PCR ile kapsam genişletiliyor

•Akıllı program ile, veriler kullanıma çevriliyor

•Hekime kanıta dayalı tıp verileri sunuluyor

•Hekimin bilinçli tedavi kararı sağlanıyor

•Hekimin işi kolaylaştırılıyor

Hastaların Tanısı, Aynı Zamanda Takibi İçin

•FEMOFLOR, hastaların bilinçli tanısını sağlıyor

•Aynı zamanda, tedavi takibinin izlenmesi için çok yararlı

•Floradaki değişim izlenebilir

•Patojen mikropların eradike edilmesi izlenebilir

•Sayısal artış ve azalmalar izlenebilir

•Çünkü sonuçlar sayısal/kantitatif veriliyor

•Şu anda, Ürogenital/vajinal tanı alanında hiçbir yöntemin bu sonuçları verecek yeteneği yok.

 

FEMOFLOR Cinsel Bulaş Tarama Testi ile İncelenen Mikroorganizmalar Nelerdir?

1.Toplam Mikrobiyal Yük (TMY) (Moleküler/DNA Yükü)

2.Laktobasil miktarı: Normal floranın faydalı / şef bakterisinin sayı ve oranı. Flora dengesinin durumu

3.Gardnerella vaginalis: Sayı ve oranı. Bakteriyel vajinozis olasılığı

4.Prevotella bivia+Porphyromonas spp.: Anaerobların durumu

5.Candida spp: Candida sayı ve oranı

6.Mycoplasma hominis sayı ve oranı

7.Ureaplasma spp. sayı ve oranı

Ayrıca patojen diğer mikroorganizmalar :

8.Mycoplasma genitalium var olup olmadığı

9.Trichomonas vaginalis var olup olmadığı

10.Neisseria gonorrhoeae (bel soğukluğu) var olup olmadığı

11.Chlamydia trachomatis var olup olmadığı

12.Herpes simplex-2 (HSV-2) var olup olmadığı

13.Herpes simplex-1 (HSV-1) var olup olmadığı

14.CMV (Cytomegalovirus) var olup olmadığı