Düzelmeyen Vajinal Akıntı

Düzelmeyen Kronik Tekrarlayan Vajinal Akıntı; Ne Yapılabilir

Sık sık tekrarlayan akıntılar, vajinitler, tedavi edildikten bir süre sonra tekrar nüks eden genital enfeksiyonlar, ilaçlara karşı giderek gelişen dirençler ve bağışıklık sistemimizi bozan çevresel faktörler…Son yıllardaki genetik inceleme testlerindeki ilerlemeler,  vaginal akıntıya yol açan etkenlerin de Multipleks PCR testleri denilen moleküler genetik incelemelerle ayrıntılı inceleyip mikroorganizmaların DNA larını saptaması ve vajina florasındaki tüm etkenlerin, patojenlerin kolaylıkla incelenmesine ve biz doktorların bu konuda daha net ve ayrıntılı bilgi sahip olmamıza yol açtı. Artık devamlı, sürekli, tedavi ile bir türlü düzelmeyen vajinal akıntıların da incelenmesinde elimizde oldukça güçlü yöntemler var..   Vajinal mantar konusunu da okuyunuz.

Üstelik bu modern genetik testler aldığımız ilaçlardan da etkilenmez ve kültür ile bile saptanamayan etkenlere ait daha ayrıntılı bilgi de verir, sorunlu ve düzelmeyen akıntılarda doktorun tedavisini güçlendirir.

FEMOFLOR-16 ÜROGENİTAL VAJİNAL MİKROBİYOTA TESTİ ve
FEMOFLOR CİNSEL BULAŞ TARAMA Testleri  ile

Tekrarlayan Akıntılarda Florada mevcut olan aerob bakterileri ve tanısı zor olan;

Fakültatif anaerobları

Zorunlu anaerobları

Mikoplazma ve üreoplazma türlerini

Candida miktarını

Patojenleri ve ayrıca

FEMOFLOR Cinsel Bulaş Taramada virüsleri ve Trichomonas vaginalis’i de saptar, ayrıca

Kültür İle Saptanamayan Mikrobik Etkenler Saptanır:

Kültür ile saptanamayan, floranın önemli bir bölümünü oluşturan anaerobları saptar (16 civarında anaerob etken)

Kültür ile zor üreyen Mikoplazma, Üreoplazma, Klamidya gibi etkenler saptanır

Kültürü pratikte mümkün olmayan virüsler saptanır

Kültürü pratikte mümkün olmayan Trichomonas saptanır

Candida saptanır

Antibiyotikten etkilenmez; antibiyotikten etkilenen ve kültürde maskelenen bakteriler saptanır

Kronik Akıntıda Mikropların Sayısal Miktarları Veriliyor

FEMOFLOR ile, mikroorganizmaların sayısal (kantitatif) miktarları tayin edilmektedir

DNA’lar üzerinden Toplam Mikrobiyal Yük (TMY)

Her mikroorganizmanın mutlak sayısı

Her mikroorganizmanın TMY’ye oranı (yüzdesi)

Logaritmik grafiklerle gösterimi

Patojen mikropların var olup olmadığı bilgileri açık olarak verilmektedir

Kronik Akıntıda PCR Mikrobiyota Testi Ne İşe Yarıyor?

Hekimin tedavi kararı yönünden:

Normal mikrobiyal flora dengeleri korunuyor mu?

Yoksa bazı mikrobiyal etkenler lehine bozulmuş mu?

Bozulmuşsa, hangi mikrobiyal etkenler öne çıkmış?

Öne çıkan etkenlerin sayı ve oranları ne durumda?

Bu sayı ve oranlar tedavi ve müdahale gerektirir mi?

Patojen etkenler var mı?

Hastanın yakınmaları ile FEMOFLOR bulguları uyumlu mu?

Sonuç: Hasta tedavi edilmeli mi, edilmemeli mi? Edilecekse, hangi etkenler esas alınarak tedavi edilmeli?

Somut Veriler ile bilinçli kararlar alınır;

Hekime açık ve net sayısal veriler sunuluyor

Moleküler (PCR) yöntemin üstünlüğü bilgiye dönüştürülüyor

Multipleks PCR ile kapsam genişletiliyor

Akıllı program ile, veriler kullanıma çevriliyor

Hekime kanıta dayalı tıp verileri sunuluyor

Hekimin bilinçli tedavi kararı sağlanıyor

Hekimin işi kolaylaştırılıyor

Hastaların Tanısı, Aynı Zamanda Takibi İçin

FEMOFLOR, hastaların bilinçli tanısını sağlıyor

Aynı zamanda, tedavi takibinin izlenmesi için çok yararlı

Floradaki değişim izlenebilir

Patojen mikropların eradike edilmesi izlenebilir

Sayısal artış ve azalmalar izlenebilir

Çünkü sonuçlar sayısal/kantitatif veriliyor

Şu anda, Ürogenital/vajinal tanı alanında bu şekilde genetik DNA PCR olmayan hiçbir yöntemin bu sonuçları verecek yeteneği yok

FEMOFLOR STD-14 Cinsel Bulaş Tarama Testi ile İncelenen Mikroorganizmalar Nelerdir?

1.Toplam Mikrobiyal Yük (TMY) (Moleküler/DNA Yükü)

2.Laktobasil miktarı: Normal floranın faydalı / şef bakterisinin sayı ve oranı. Flora dengesinin durumu

3.Gardnerella vaginalis: Sayı ve oranı. Bakteriyel vajinozis olasılığı

4.Prevotella bivia+Porphyromonas spp.: Anaerobların durumu

5.Candida spp: Candida sayı ve oranı

6.Mycoplasma hominis sayı ve oranı

7.Ureaplasma spp. sayı ve oranı

Ayrıca patojen diğer mikroorganizmalar :

8.Mycoplasma genitalium var olup olmadığı

9.Trichomonas vaginalis var olup olmadığı

10.Neisseria gonorrhoeae (bel soğukluğu) var olup olmadığı

11.Chlamydia trachomatis var olup olmadığı

12.Herpes simplex-2 (HSV-2) var olup olmadığı

13.Herpes simplex-1 (HSV-1) var olup olmadığı

14.CMV (Cytomegalovirus) var olup olmadığı

Testlerin yapılabilmesi için Randevu alınız.

Ayrıca bkz; Cinsel temasla bulaşan hastalıklar

Anasayfa