Meme Ağrısı – mastalji

Meme Ağrısı-Mastalji Nedir, Nasıl Gelişir?                             

Mastalji ya da mastodini meme ağrısı demektir.
Meme kliniklerine veya hekime meme şikayetleriyle hekime başvuran hastaların yarısına yakınının nedeni meme ağrısıdır.
 
Üreme çağındaki yaklaşık 3 kadının ikisinde görülmektedir ve bu hastaların yaklaşık %15’inde meme ağrıları ciddi düzeylerde olup ağrı tedavisi gerektirmektedir. Çoğu meme ağrısının nedeni iyi huyludur. Ancak, nadir de olsa altta yatan kötü huylu bir hastalığın olmadığının uzman doktorlar tarafından değerlendirilmesi şarttır.
 
Adet gören kadınların önemli bölümünde mensturasyona (adet kanamasına) birkaç gün kala memelerde bir yoğunluk, hassasiyet, ağırlık hissi ve bazen de hafif bir ağrı olur. Adetin başlaması ile bu şikayetler birkaç gün içinde kaybolur. Aslında bu düzeyde ağrılar normaldir ve bir hastalığa işaret etmez. Ancak bazen bu şikayetler ve özellikle de ağrı hissi daha belirgin ve kişiyi rahatsız edici karakter kazanabilir. Ağrının niteliği ve niceliği değişik de olsa en önemli özelliği adet düzenine bağlı olarak döngüsel karakterde olmasıdır. Bu nedenle bu ağrıya DÖNGÜSEL AĞRI da denir. Döngüsel mastalji 33-45 yaşları arasında daha da belirgindir. Genelde her iki memeyi de ilgilendirir. Ağrı aynı taraf koltukaltı ve kola yayılabilir. Çoğu kez menopozla birlikte kaybolur. Menapoz nedeniyle hormon replasman tedavisi yapılan kadınlarda tekrar belirebilir. Döngüsel mastaljinin nedeni kesin olarak aydınlatılamamıştır. Salgılanan hormonlar (östrojen, progesteron, prolaktin) arasındaki ilişki düzensizliği sorumlu tutulmaktadır.
 
Memede ortaya çıkan diğer ağrı biçimi DÖNGÜSEL OLMAYAN MASTALJİ olup bu durum ayrıntılı inceleme gerektirebilir. 
Daha çok 40 yaş üstü kadınlarda, tek memede belirli bölgede görülür.
Döngüsel olmayan mastaljinin altında çeşitli klinik problemler yatabilir:
Fibrokistik hastalık
Fibroadenom
Duktal ektazi
Yağ nekrozu
Sklerozan adenozis gibi meme ile ilgili nedenler,
Göğüs duvarının kas, kemik yapılarından kaynaklanan bozukluklar
Tietze Sendromu
Servikal radikülopati
Psikolojik nedenler      gibi meme dışı nedenler,

Meme Ağrısı-MASTALJİ NASIL TEDAVİ EDİLMELİDİR?

Etkin ve uygun tedavi ile meme ağrılı kadınlarda yaşam kalitesi belirgin olarak yükselmektedir.
Sadece ağrı semptomu ile ortaya çıkan meme kanseri çok az sayıda olmasına rağmen tanı ve tedavinin dikkatli yapılması gerekir. 35 yaş üstündeki hastalara iki taraflı ultrasonografi ve mamografi çekilmelidir.
 
PANİĞE KAPILMAYIN VE AMACINI AŞAN TEDAVİLERE EĞİLİM GÖSTERMEYİN. KÖTÜ HUYLU OLMAYAN BİR HASTALIK İÇİN YAN ETKİLERİ OLABİLECEK İLAÇLARIN KULLANILMASI VE HORMON DENGENİZLE OYNANMASI SAKINCALIDIR.
 
DOKTORUNUZ incelemeyi tamamladıktan sonra, sizin durumunuza en uygun, EN AZ YAN ETKİYE SAHİP TEDAVİLER ÖNERECEKTİR.
 
* Memeye mekanik destek, sıcak su masajları, karbohidrattan zengin-yağdan fakir diet, bazı analjezik-antiinflamatuar (NSAİ) ajanlar (diclofenac gibi) tedavinin ilk basamağını oluşturur.
 
* Bromokriptin, tamoxifen, danazol, progestin gibi hormonal ajanların da mastalji tedavisinde etkili olduğu görülmüştür. Ancak, olası yan etkileri nedeniyle hormon tedavisi size son aşama olarak uygulanabilir. Danazol siklik mastaljide etkili FDA onaylı tek ajandır. Siklik progesteron tedavisi tedavisi benign meme ağrıları için bir sonraki seçenek olabilir.
 
* Vitex agnus castus…bir tür meyve extresidir. Etki mekanizması prolaktin inhibisyonu üzerinedir. Birçok kadın hastalığında kullanılmaktadır. Menstural hastalıklar, amenore, dismenore, premenstural sendrom, hiperprolaktinemi, infertilite, akne, menopoz gibi durumlarda kullanılmaktadır. 1 tablet/gün ardı ardına 3 siklus alındığında, ilaç etkileşimi ve yan etkisi minumum olarak rapor edilen bu ürün mastalji tedavisinde oldukça kabul görmektedir.
 
* Lisuride maleate mastalji tedavisinde denenen yeni bir ajandır. Döngüsel mastaljide %60 iyileşme sağlamıştır, ancak döngüsel olmayan mastaljide cevap zayıftır.
 
* Mastektomi veya parsiyel mastektomi (meme ameliyatları) günümüzde sadece mastalji ile ilgili tedavide kabul görmemektedir.